Diverse people sharing their loves

01 Nasza misja

Fundacja ipomocni.pl powstała z myślą o ofiarach wypadków przy pracy. Nierzadko zdarza się, że tak traumatyczne przeżycia stawiają przed tymi osobami olbrzymie ograniczenia. Kłopoty ze zdrowiem, złe samopoczucie, brak środków na leczenie czy pomoc prawną – to tylko niektóre z trudności, z jakimi muszą zmagać się osoby poszkodowane. Chcemy być przy nich w tym trudnym okresie. Zależy nam również na szeroko stosowanej profilaktyce, by wypadków w pracy zdarzało sie jak najmniej, a najlepiej – żeby nie było ich w ogóle. Poprzez kampanie społeczne, promowanie odpowiedzialnych zachowań w pracy oraz wsparcie pracodawców w organizowaniu bezpiecznego środowiska pracy chcemy poprawić bezpieczeństwo pracowników.

02 Komu pomagamy?

Nasza fundacja skupia się na niesieniu pomocy osobom poszkodowanym na skutek wypadków przy pracy i ch otoczeniu. Poważne obrażenia ciała i problemy z adaptacją do nowej – często gorszej – sytuacji życiowej, to ogromne wyzwanie dla całej rodziny. Dlatego też nie są nam obojętne losy osób, dotkniętych taką traumą. Pomagamy w każdy możliwy sposób przebrnąć przez trudny okres leczenia, rekonwalescencji i ponownej aktywizacji zawodowej.

03 Nasze cele

  • Redukcja ilości wypadków przy pracy
  • Zwiększenie świadomości społecznej związanej z bezpieczeństwem w pracy
  • Utworzenie Funduszu Pomocy Ofiarom Wypadków w Pracy i ich Rodzinom

04 Historia

Fundacja ipomocni.pl została ustanowiona w listopadzie 2019 roku przez fundatora isprzet.pl sp z o.o. – sklep internetowy. Pomimo pandemii rozpoczęła działalność i udziela wsparcia potrzebującym. Zawsze jesteśmy gotowi do działania!

Zgłoś się do nas, jeżeli potrzebujesz pomocy