Wyniki ankiety

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej ankiecie!!!

 

Wyniki ankiety dotyczącej bezpieczeństwa wolontariuszy przeprowadzonej wśród korzystających z wolontariatu.

 

W ankiecie wzięło udział 115 organizacji i instytucji z całej Polski, za co im serdecznie dziękujemy.

Wśród ankietowanych znalazły się fundacje, stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne, grupy nieformalne, warsztaty terapii zajęciowej, kluby seniora, związki stowarzyszeń, związki sportowe oraz instytucje miejskie.

Obszary tematyczne, jakimi zajmują się ankietowani

 • – pomoc chorym,
 • – organizacja wolontariatu,
 • – pomoc zwierzętom,
 • –  pomoc uchodźcom,
 • – pomoc bezdomnym,
 • – pomoc seniorom,
 • – edukacja,
 • – kultura,
 • – pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
 • – walka z wykluczeniem cyfrowym,
 • – kultura fizyczna,
 • – pomoc dzieciom i młodzieży,
 • – pomoc osobom uzależnionym,
 • – prawa LGBTQIA+,
 • – przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć,
 • – organizacja imprez sportowych i eventów,
 • – pomoc samotnym rodzicom,
 • – rodziny zastępcze.

Tylko 6 % ankietowanych organizacji deklaruje, że nie korzysta z pracy wolontariuszy w ogóle.

Wypadki wolontariuszy wśród ankietowanych

 

Najważniejszym pytaniem dla nas w tej ankiecie, było pytanie o ilość i rodzaj wypadków z udziałem wolontariuszy. 

W prawie 10% ankietowanych organizacji wystąpił wypadek z udziałem wolontariusza, natomiast u 2,7% ankietowanych po wypadku doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu wolontariusza.

Ponieważ dochodzi w organizacjach do poważnych wypadków, należy zwrócić uwagę, na odpowiednie przygotowanie wolontariuszy do pracy. 

Jak organizacje przygotowują wolontariuszy do bezpiecznego wykonywania prac

 

Najważniejszą informacją, jaką otrzymaliśmy dzięki ankiecie, jest odpowiedź na pytanie, ile czasu trwa szkolenie wolontariusza w zakresie przedstawienia mu zagrożeń i ryzyka dla zdrowia i życia.

58,4% poświęca na to mniej niż 30 minut. 

Okazało się też, że aż 14% ankietowanych nie poświęca temu zagadnieniu w ogóle czasu.

Niestety były wśród nich te organizacje, w których wydarzył się wypadek z trwałym uszkodzeniem zdrowia wolontariusza.

Problemy, jakie zgłaszają ankietowani w związku z bezpieczną organizacją wolontariatu, to

 

 • – brak specjalistycznych, stanowiskowych szkoleń,
 • – słabe ubezpieczenie NNW wolontariuszy wynikające z ustawy,
 • – drobne urazy wolontariuszy podczas prac fizycznych,
 • – pogryzienia i podrapania przez zwierzęta,
 • – zagrożenie przez tłum,
 • – duża rotacja wolontariuszy,
 • – dużo młodych osób zgłaszających się do wolontariatu,
 • – agresja fizyczna i słowna osób trzecich np. podczas zbiórek,
 • – brak środków na odpowiednie przeszkolenie wolontariuszy.