Author: Angelika Broniewska

iPomocni.pl | Razem zbudujemy więcej / Articles posted by Angelika Broniewska

Zapraszamy do podcastu na temat ręcznych prac transportowych. Ręczne prace transportowe – definicja Jak się okazuje trudno byłoby znaleźć miejsce, w którym w ogóle nie wykonuje się ręcznych prac transportowych. Mamy z nimi do czynienia w sklepie, magazynie, w zakładach produkcyjnych, ale również w biurach. Pełna definicja tych prac brzmi: Ręczne prace transportowe to każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania...

W Światowym Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz w Międzynarodowym Dniu Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy 28 kwietnia w przedszkolach, które wzięły udział w projekcie „Bezpieczny (Nie)Duży”, odbyły się zajęcia związane z bezpieczeństwem w pracy. Prawie 500 dzieci wzięło udział w akcji. Wierzymy, że takie działania przyczynią się w przyszłości do ich bezpieczeństwa. Dziękujemy wszystkim nauczycielom wczesnoszkolnym, którzy...

Zapraszam na odcinek podcastu, dotyczący bezpośredniego nadzoru nad pracownikami wykonującymi prace szczególnie niebezpiecznych TUTAJ . Katalog prac szczególnie niebezpiecznych jest wymieniony bezpośrednio w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w paragrafie 80 ust. 1. Zalicza się do nich prace wykonywane w kontakcie z niebezpiecznymi czynnikami, które mogą doprowadzić do urazu, czyli roboty: budowlane, rozbiórkowe, ...

Obowiązek pracodawcy Obowiązkiem pracodawcy  zatrudniającego obcokrajowca jest przeprowadzenie wszystkich szkoleń w taki sposób, by były dla niego zrozumiałe. Wynika to z prostej zasady, o której często przypominamy, że pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo swoich pracowników, więc absolutnie logiczne i zrozumiałe jest, że powinien  odpowiednio przygotować pracownika do jego obowiązków. Podstawą dobrego przygotowania jest prawidłowa komunikacja z nim...

UWAGA AKTUALIZACJA: Od 12 marca 2022 roku sejm uchwalił nowe rozwiązania. Uchodźca z Ukrainy ma prawo do podjęcia zatrudnienia, jeśli jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny na podstawie art.2 ust. 1 lub jeśli przebywa legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem legalizacji zatrudnienia jest jednak zgłoszenie go w ciągu 14 dni przez pracodawcę w...

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jak co roku ogłosi za kilka miesięcy konkurs na dofinansowanie poprawy warunków pracy BHP. Warto już teraz przyjrzeć się wymaganiom z poprzednich lat, gdyż właściwe przygotowanie wniosku wymaga dużej ilości czasu, którego zazwyczaj przedsiębiorcom brakuje. Ponieważ od ogłoszenia konkursu do ostatecznego terminu złożenia wniosku jest tylko 30 dni – koniecznie trzeba zacząć działać...

Jednoosobowa działalność Jedynie prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, w której nie zatrudnia się pracowników na podstawie powołania, wyboru, mianowania, umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, nie ma pewnych obowiązków. Przedsiębiorca na przykład nie musi wówczas przechodzić szkolenia BHP. Dodatkowo jest zwolniony z przygotowania oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną działalnością. Zwolnienie to obowiązuje również, gdy samozatrudnionemu pomaga w działalności małżonek. On Także nie podlega obowiązkowym szkoleniom...

Dlaczego nie szukamy pomocy u specjalisty? Na początku tego artykułu chciałabym zwrócić uwagę na powszechną tendencję do unikania kontaktu z psychologami, psychoterapeutami i psychiatrami. To poważny problem, który skutkuje wieloletnim nieraz pogorszeniem funkcjonowania i obniżeniem jakości życia.  Dlaczego tak bardzo boimy się skorzystać z ich pomocy, bardziej niż z pomocy dentysty?  Strach przed społecznym wykluczeniem i łatką...

Dziękujemy wszystkim naszym Wolontariuszom i Darczyńcom, że byliście z nami! Dzięki Wam wszystko jest możliwe. Chcieliśmy uczcić rocznicę powstania Fundacji pomagając zebrać krew. Najgroźniejsze wypadki przy pracy niejednokrotnie wymagają transfuzji krwi lub podania preparatów krwiopochodnych. Krew jest niezbędna do ratowania zdrowia i życia poszkodowanych. Zaprosiliśmy do naszej siedziby dzięki uprzejmości Sklepu isprzęt.pl i Grupy Krawczyk autobus...

Ustawa o ochronie sygnalistów jeszcze nie weszła w życie, ale już budzi wiele emocji i obaw. Trudno nam się odnieść do niej, gdyż jej ostateczny kształt może się różnić od projektu, więc przyjrzymy się tylko pewnym aspektom tego projektu ustawy i Dyrektywy unijnej 2019/1937, którą mamy obowiązek wdrożyć 17 grudnia 2021 r. Sygnalizowanie o nieprawidłowościach i...