Blog

iPomocni.pl | Razem zbudujemy więcej / Blog  / Dofinansowanie z ZUS na prewencję wypadkową 2023

Dofinansowanie z ZUS na prewencję wypadkową 2023

FOTO: Obraz autorstwa drobotdean na Freepik

Już za kilka miesięcy  jak co roku zostanie ogłoszony konkurs na dofinansowanie z ZUS poprawy warunków pracy BHP. Warto już teraz przyjrzeć się zasadom konkursu, gdyż właściwe przygotowanie wniosku wymaga dużej ilości czasu, którego zazwyczaj przedsiębiorcom brakuje.

Ponieważ od ogłoszenia konkursu do ostatecznego terminu złożenia wniosku jest tylko 30 dni – koniecznie trzeba zacząć działać już, by zebrać wszystkie niezbędne dokumenty, zaświadczenia oraz analizy. 

Bez wątpienia jest to unikalna możliwość zwiększenia budżetu w Państwa firmie na bezpieczeństwo i higienę pracy.

Jak wysokie jest dofinansowanie?

Czy będą jakieś zmiany, w stosunku do roku ubiegłego, dowiemy się z pewnością dopiero po ogłoszeniu konkursu.

Przyjrzyjmy się, jak to wyglądało w roku 2022.

 Istniała możliwość dofinansowania z ZUS dwóch rodzajów działań:

 1. inwestycyjnych – do 299 000, 00 zł,
 2. inwestycyjno-doradczych – 300 000 zł, w tym tylko 1 000 zł można przeznaczyć na działania doradcze.

Podane kwoty są kwotami brutto.

Minimalna kwota dotacji w konkursie to 10 000 zł.

Dofinansowanie nie mogło wynieść więcej niż 80 % wartości poniesionych wydatków. Liczony jest on od kosztów brutto zakupów, czyli wraz z VAT, który jest kosztem kwalifikowalnym. 

Czas trwania projektu musi mieścić się między 3 a 6 miesięcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu dotychczas podlegały działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych: 

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym; 
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym; 
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną; 
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza; 
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy; 
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego; 
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne; 
 • środki ochrony indywidualnej. 
Co ważne, dofinansowanie z ZUS można przeznaczyć na realizację działań w różnym charakterze i w w każdym z powyższych obszarów.

Przykłady sprzętu kwalifikującego się do dofinansowania

W projekcie można było przeznaczyć pieniądze na zakup i instalację:

a. urządzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi: blokujących, zezwalających, sterujących podtrzymywanych, oburęcznego sterowania, czułych np.: na nacisk (np.: maty, listwy, krawędzie oraz pręty i linki do wyłączania), aktywnych optoelektronicznych (np.: kurtyny i promienie świetlne, skanery laserowe), sterujących krokowych, ograniczających.  

b. osłon stałych i ruchomych niebezpiecznych stref maszyn i innych urządzeń technicznych np. nastawnych samoczynnie, blokujących, blokujących z ryglowaniem, sterujących, zamykających się samoczynnie stref niebezpiecznych maszyn i innych urządzeń technicznych.  

c.  do maszyn uzupełniających środków ochronnych (czyli realizujących funkcję zatrzymania awaryjnego) do odłączania i rozpraszania energii (np.: izolacyjnych odłączników całej maszyny lub jej określonych części od wszystkich źródeł zasilania z możliwością ich zamykania na klucz lub w inny sposób w położeniu odłączenia)  

d. elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa. 

 e. elektrycznych systemów oświetleniowych w celu zapewnienia zgodnych z aktualnymi normatywami parametrów oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy (bez ingerencji w wewnętrzny układ elektryczny opraw). 

f. urządzeń służących wyłącznie ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów np. wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, schodołazy oraz urządzenia o udźwigu maksymalnym do 450 kg, np. wciągniki, żurawiki, wciągarki, suwnice, wyciągi towarowe (windy dekarskie), dźwigi towarowe małe (bez prawa wstępu osób do kabiny).  

g. tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych chroniących przed hałasem.  

h. urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach, np.: belki świetlne, sygnalizatory świetlne, akustyczno-optycznych  

i. urządzeń i centrali klimatyzacyjnych pod warunkiem występowania przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźników mikroklimatu gorącego/zimnego na stanowiskach pracy spowodowanego emisją ciepła/zimna z maszyn i procesów technologicznych). sygnalizatorów stref występowania zagrożenia, takich jak: np.: strefy ruchu maszyn, miejsca awarii, wykopy, drogi wewnętrzne, zbiorniki. 

j. urządzeń i elementów wentylacji ogólnej i miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, dygestoria, komory laminarne, komory bezpiecznej pracy BSC, filtry, filtropochłaniacze, urządzenia do odpylania na sucho i na mokro, cyklony, elektrofiltry, wentylatory, czerpnie, wyrzutnie, klapy zwrotne i pożarowe, przepustnice, przewody i kształtki wentylacyjne, stoły do obróbki skrawaniem i spawania zintegrowane z urządzeniami i elementami miejscowej wentylacji i filtracji powietrza, urządzenia i elementy miejscowej wywiewnej wentylacji i filtracji powietrza ścian, kabin i komór lakierniczych, urządzenia wentylacji indywidualnej, itp.)  i inne.

To są przykładowe kategorie sprzętu, na który można było otrzymać dofinansowanie w roku 2023.  

Uwaga: niektóre sprzęty miały też maksymalne kwoty dofinansowania.

Przykładowe korzyści dla przedsiębiorstwa

Przyjrzyjmy się na przykład zakupowi sprzętu i urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego, który może wpłynąć na zwiększenie możliwości całego przedsiębiorstwa. 

Dzięki zastosowaniu odpowiednich, wysokiej jakości urządzeń wspomagających podnoszenie i przenoszenie ładunków, można wyraźnie zmniejszyć obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego. 

 Szczególnie warto zająć się zakupem takich urządzeń, jeśli Państwa przedsiębiorstwo zatrudnia pracowników po 55 roku życia lub planuje to zrobić. Wówczas należy wziąć pod uwagę ich ograniczenia i odpowiednio wyposażyć stanowisko pracy. Pracownicy w tym wieku mają mniejszą siłę mięśniową, a pracodawca powinien dostosować stanowisko pracy do ich możliwości psychofizycznych.

Oczywiście wpływ ma również sam ciężar ładunku, wzrost pracownika, wysokość, na jaką i z jakiej ładunek ma być podniesiony oraz kształt ładunku i wiele innych czynników.

Wszystkie te czynniki należy zbadać, by przygotować odpowiednio wniosek. Nie wystarczy ogólne stwierdzenie, że ładując samochód trzeba przenieść cały towar z półek w magazynie na pakę auta. Należy dokładnie wskazać, jakim przeciążeniom podlegają konkretni pracownicy na tym stanowisku pracy i jaki będzie mieć na te przeciążenia wpływ zakupiony dzięki dofinansowaniu sprzęt. 

Odpowiednie wyposażenie stanowiska pracy w sprzęt wspomagający może wpłynąć na ergonomię, a nawet bezpieczeństwo pracy, komfort wykonywania różnych czynności przez pracownika, a także zwiększyć możliwości całego przedsiębiorstwa. Jeśli pracownicy będą w stanie przenosić większe ciężary, przez dłuższą ilość czasu, wówczas zwiększą się przecież możliwości przedsiębiorstwa. 

Pomocą w przygotowaniu wniosku do ZUS służy wiele wyspecjalizowanych firm. My rekomendujemy takie, które uzależniają wysokość swoich zarobków od efektu współpracy z nimi.  

Tutaj możecie Państwo zapoznać się z zeszłorocznym konkursem na dofinansowanie z ZUS.

Zapraszamy do naszych podcastów “Praktycznie BHP”: