Blog

iPomocni.pl | Razem zbudujemy więcej / Aktualności  / BEZPIECZNY WOLONTARIAT Przewodnik dla organizatorów wolontariatu

BEZPIECZNY WOLONTARIAT Przewodnik dla organizatorów wolontariatu

BEZPŁATNY PRZEWODNIK DO POBRANIA

Przewodnik skierowany jest do organizatorów wolontariatu oraz wszystkich organizacji korzystających z pracy wolontariuszy.

Wg ankiety, jaką przeprowadziliśmy w 2022 r. wśród organizacji pozarządowych, wolontariusze, podobnie jak pracownicy zatrudniani na umowę o pracę, ulegają wypadkom podczas wykonywania swoich obowiązków.

W jednej na dziesięć organizacji doszło do wypadku z udziałem wolontariusza. W prawie 3% tych wypadków doprowadziły do trwałego uszczerbku na zdrowiu wolontariusza. 

Wg polskiego prawa korzystający z pracy wolontariusza nie musi go szkolić w zakresie BHP, jednak wolontariusz musi potwierdzić, że zna zasady BHP obowiązujące u korzystającego.

Mówi o tym  Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Art. 45. 

W związku z tym artykułem w umowach z wolontariuszami zawiera się najczęściej zapis, że wolontariusz został poinformowany o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywaniem świadczenia na rzecz organizacji oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Nad tym chciałabym się pochylić z Państwem w tym przewodniku.

Jeśli korzystający z pracy wolontariuszy nie przygotuje rzetelnie oceny ryzyka na danym stanowisku pracy, nie może przedstawić jej wolontariuszom.

Wierzę, że dzięki informacjom, jakie Państwo tutaj znajdziecie, będziecie potrafili szybko i profesjonalnie określić zagrożenia podczas wykonywania prac przez wolontariuszy oraz stworzycie dla nich bezpieczne warunki pracy.

Czy dlatego, że wolontariusze nie pobierają wynagrodzenia, mielibyśmy dbać o nich mniej, niż pracodawca dba o swoich pracowników?

Tym bardziej dbajmy o nich!

Angelika Broniewska

Prezes Fundacji ipomocni.pl

TU MOŻESZ POBRAĆ PRZEWODNIK ZA DARMO:

Przewodnik - bezpieczeństwo wolontariuszy Pobierz załącznik