Bezpieczny nie(duży)

iPomocni.pl | Razem zbudujemy więcej / Bezpieczny nie(duży)

Bezpieczny (Nie)Duży

Fundacja ipomocni.pl oraz sklep internetowy Namileo® Bawimy zawodowo, który jest Partnerem Strategicznym Projektu  zaprasza przedszkola do wzięcia udziału w naszym konkursie.  

Do wygrania wiele nagród! 

Celem projektu jest: 

 • Uświadomienie dzieciom potrzeby stosowania się do różnych zasad bezpieczeństwa w tym zasad obowiązujących w miejscu pracy. 
 • Uczenie poprzez zabawę. 
 • Szerzenie wiedzy na temat przeciwdziałania wypadkom w pracy. 
 • Pobudzenie do refleksji dorosłych osób z otoczenia dziecka na potrzebę zachowania bezpieczeństwa przy pracy. 

Jak wziąć udział w projekcie?

 1. Zgłoś swoje przedszkole do Projektu na maila: biuro@ipomocni.pl do 15 marca 2022 r. i poczekaj na potwierdzenie przyjęcia do Projektu. Uwaga – ilość miejsc ograniczona! Szczegóły w Regulaminie Projektu – do pobrania poniżej. W zgłoszeniu prześlij nam wypełniony załącznik nr 1 Regulaminu.
 2. Odbierz od kuriera przesyłkę do 28 kwietnia 2022 r., w której będzie znajdować się:
  • scenariusz zajęć na temat bezpieczeństwa wraz z pakietem obrazków, puzzli, kolorowanek i wycinanek,
  • test bezpieczeństwa dla rodziców,
  • niespodziankę,
 3. Przeprowadź zajęcia z dziećmi wg scenariusza. Zrób grupowe zdjęcie z zajęć i prześlij je mailowo do Fundacji ipomocni.pl.  
 4. Rozdaj dzieciom testy bezpieczeństwa dla ich rodziców/opiekunów i poproś o ich wypełnienie w domu i przyniesienie z powrotem do przedszkola. 
 5. Zeskanuj/sfotografuj wypełnione anonimowo testy i prześlij do Fundacji ipomocni.pl do dnia 15 maja 2022 r. wraz ze zdjęciem grupowym z zajęć. Minimalna ilość przesłanych wypełnionych testów, uprawniających do udziału konkursie nagród: 10. 
 6. Poczekaj na wyniki do 16 maja 2022 r. O wygranej dowiesz się drogą mailową. 
 7. Odbierz przesyłkę od kuriera z nagrodami. 

Życzymy bezpiecznej zabawy 🙂 

Dlaczego warto wziąć udział w Projekcie?

Odbiorcami Projektu są dzieci i ich rodzice/opiekunowie prawni, pracownicy i pracodawcy  w różnych branżach. W ciągu 12 miesięcy wypadkom przy pracy ulega prawie 200 000 osób. Wiele z tych osób staje się niepełnosprawna, niektórzy tracą życie. Dla porównania wypadków drogowych zgłaszanych policji jest około 26 000 rocznie. 

Celem naszych działań jest zwiększenie świadomości w społeczeństwie dotyczącej wypadkowości przy pracy, a w konsekwencji zmniejszenie ilości tych wypadków. Pragniemy zwrócić się poprzez dzieci do pracowników i pracodawców. To dodatkowo pozwoli nam budować w dzieciach od najmłodszych lat świadomość konieczności dbania  o bezpieczeństwo własne i bliskich. 

Dziecko, które pyta rodzica o bezpieczeństwo w pracy, ma szczególny sposób oddziaływania na niego. Rodzic czuje się odpowiedzialny za dziecko, chce móc zawsze sprawować nad nim opiekę, a zarazem chce być dla niego autorytetem. Rodzic może też podświadomie wiązać bezpieczeństwo w pracy ze swoim zdrowiem i możliwością długotrwałego sprawowania opieki nad swoim dzieckiem. Te podstawowe emocje, którym ulega niemal każdy rodzic, mogą wpłynąć pozytywnie na stosunek do problemu bezpieczeństwa w środowisku pracy. 

Załączniki do pobrania: