Blog

iPomocni.pl | Razem zbudujemy więcej / Aktualności  / Małopolska Lokalnie! – dbajmy o bezpieczeństwo uchodźców w pracy.

Małopolska Lokalnie! – dbajmy o bezpieczeństwo uchodźców w pracy.

Nowy Projekt Fundacji ipomocni.pl

Dzięki dofinansowaniu z Programu Małopolska Lokalnie już we wrześniu na ulicach Krakowa zobaczycie naszą kampanie społeczną!

Wciąż rosnąca liczba uchodźców wpływa na wzrost ilości przedsiębiorstw, które po raz pierwszy decydują się zatrudnić osoby nie posługujące się językiem polskim. Małopolska jest liderem w ilości przyjętych uchodźców. 

Konieczne jest przygotowanie pracodawców z Krakowa (najwyższy wskaźnik przedsiębiorczości mamy w Krakowie – 196 podmiotów na 1000 mieszkańców), którzy pierwszorazowo zatrudniają osoby o pochodzeniu ukraińskim, do bezpiecznego wdrożenia ich w zakres obowiązków i przeszkolenia ich w języku, który
jest dla nich zrozumiały.

Uchodźcy, podobnie jak imigranci, są pracownikami o zwiększonym ryzyku ulegania wypadkom przy pracy, ze względu na ograniczone posługiwanie się językiem polskim, który jest językiem pracodawcy i środowiska pracy w Polsce.

Pracownik polskojęzyczny łatwo może przeczytać wszystkie wytyczne obowiązujące w przedsiębiorstwie, łatwo dotrze do instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, może również spytać pozostałych pracowników o bezpieczny sposób wykonywania pracy. Niestety pracownik nie posługujący się językiem polskim na poziomie zaawansowanym, nie tylko nie ma takich możliwości, ale też może nie zareagować lub zareagować z opóźnieniem na ostrzeżenie o nagłym
niebezpieczeństwie, jeśli jest ono wydane w języku polskim. 

To bardzo istotne z punktu widzenia jego bezpieczeństwa, szczególnie w pierwszym okresie zatrudnienia, gdy środowisko pracy i organizacja pracy są dla niego czymś nowym, niepodobnym do dotychczas znanych warunków pracy w jego ojczystym kraju. Należałoby więc również odpowiednio przeszkolić osoby, które współpracują z uchodźcą, by potrafiły skutecznie informować o wszystkich sprawach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Ważne jest więc nie tylko pierwsze obowiązkowe szkolenie, ale wprowadzenie całej kultury bezpieczeństwa, związanej z zatrudnieniem osoby posługującej się językiem polskim jako językiem obcym. Pracownik powinien zawsze wiedzieć, że w razie wątpliwości może otrzymać wsparcie pracodawcy, a także tłumacza, który zagwarantuje właściwą komunikację