Blog

iPomocni.pl | Razem zbudujemy więcej / Blog  / Nowa norma bezpieczeństwa ISO 45001
budowlaniec-usmiech

Nowa norma bezpieczeństwa ISO 45001

Od 30 września 2021 r. obowiązuje nowa międzynarodowa norma bezpieczeństwa ISO 45001. Zastąpiła ona dotychczas stosowane normy BS OHSAS 18001 oraz PN-N-18001. Nowa norma jest uniwersalna i może być stosowana przez każdą organizację bez względu na jej wielkość czy branżę. 

Co odróżnia ją od poprzednio stosowanych norm?

Po pierwsze norma ta jest dostosowana do innych systemów zarządzania: np. do ISO 9001 albo ISO 14001.  Ponadto nastawiona jest na oczekiwania i potrzeby pracowników i pracodawców, a także kontrahentów i gości.  Nowością jest konieczność obserwowania nie tylko wewnętrznych czynników, ale i zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy danej organizacji.  Najwyższe kierownictwo zostało też mocniej i wyraźniej obarczone obowiązkiem aktywnego dbania o bezpieczeństwo i zarządzania BHP. Akcent jest postawiony na proaktywne myślenie i działanie, a nie na reagowanie na już powstały kryzys. Norma ISO 45001 powinna stać się integralną częścią zarządzania, a nie dodatkowym obowiązkiem. Również pracownicy mają mieć większy udział w kształtowaniu zasad i rozwiązań BHP w organizacji. Pod uwagę są brane ich kompetencje i kształtowanie ich świadomości i odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Co daje wprowadzenie ISO 45001?

Wprowadzenie nowej normy pozwala na stworzenie kompleksowej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, opartej na zarządzaniu procesowym. Zmniejszenie ilości wypadków i chorób zawodowych z jej pomocą powinno się udać. A problem jest niebagatelny. W skali świata mówi się o 4% PKB strat w związku z wypadkami śmiertelnymi, urazami i chorobami zawodowymiNowa norma w konsekwencji pozwala również zaoszczędzić na składkach na ubezpieczenie. Mniejsza ilość wypadków obniża je znacząco.