Blog

iPomocni.pl | Razem zbudujemy więcej / Blog  / Bezpieczna obsługa pilarki łańcuchowej
pilarka

Bezpieczna obsługa pilarki łańcuchowej

Pilarki łańcuchowe wykorzystywane są w wielu dziedzinach przemysłu. Wszechstronność zastosowania pilarek łańcuchowych sprawia, że ryzyko doznania urazu jest całkiem spore, a obsługi tego urządzenia podejmuje się coraz większa liczba osób – w tym niedoświadczonych. Niestety w przypadku pilarek, nawet niewielki błąd może przyczynić się do groźnych kontuzji i poważnych obrażeń ciała. Z tego powodu warto znać podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas pracy z tymi urządzeniami.

Bezpieczne uruchamianie i transport pilarki łańcuchowej

Przed przystąpieniem do pracy z pilarką łańcuchową, należy mieć na uwadze sposób jej działania. W przypadku pilarek z napędem spalinowym, zagrożeniem może być samo paliwo, które jest łatwopalne. Dlatego też urządzenie należy uruchamiać z dala od miejsca tankowania. Częstym błędem jest niewłaściwy rozruch pilarki łańcuchowej, poprzez trzymanie jej jedną ręką na wysokości tułowia, a drugą ciągnięcie za linkę rozrusznika. Jest to skrajnie niebezpieczne i niedopuszczalne! Bezpieczny rozruch spalinowej pilarki łańcuchowej, można przedstawić w 4 krokach:

  1. Połóż pilarkę na równym i twardym podłożu.
  2. Nogą dociśnij pilarkę do podłoża za uchwyt tylny.
  3. Jedną ręką przytrzymaj ją za rączkę.
  4. Drugą ręką pociągnij za linkę rozrusznika

Bardzo ważne jest, aby przed przystąpieniem do rozruchu pilarki, aktywować hamulec łańcucha tnącego. Pozwoli to uniknąć zagrożenia doznania urazów na skutek poruszającego się łańcucha. Pilarkę należy przenosić za górny uchwyt, prowadnicą skierowaną ku tyłowi.

Odbicie pilarki – jak zapobiegać?

Odrzucenie wsteczne, a inaczej mówiąc odbicie pilarki, to skrajnie niebezpieczne zjawisko, które może doprowadzić do poważnych w skutkach obrażeń ciała. Dzieje się tak, gdy piła łańcuchowa trafi swoim górnym sektorem wierzchołka prowadnicy na twardy przedmiot. Opanowanie tego zjawiska jest bardzo trudne i najczęściej kończy się na poważnych urazach. Można jednak w dużym stopniu ograniczyć ryzyko odbicia pilarki. Trzeba pamiętać, że:

  • pilarkę należy mocno trzymać obiema rękami;
  • należy unikać cięcia lub piłowania wierzchołkiem prowadnicy;
  • należy unikać cięcia powyżej wysokości barków;
  • cięcie należy wykonywać podczas pełnego otwarcia przepustnicy;
  • łańcuch powinien być dobrze naostrzony.

Pozostałe zasady bezpieczeństwa

Należy bezwzględnie stosować się do opisanych wcześniej zasad pracy z pilarką łańcuchową. Pozwoli to ograniczyć ryzyko doznania poważnych urazów. Przedstawiamy również listę innych przydatnych informacji, które należy wziąć pod uwagę, przed przystąpieniem do pracy z pilarką łańcuchową.

  • zabrania się korzystania z pilarki łańcuchowej na drabinie;
  • pilarkę należy transportować z wyłączonym silnikiem;
  • w przypadku pilarek z silnikami spalinowymi, zabrania się korzystania z nich w pomieszczeniach zamkniętych;
  • pokrywy od wlewu paliwa i oleju, należy zamknąć natychmiast po zakończonej operacji napełniania;
  • zabroniona jest praca z pilarką ze zdemontowanym lub uszkodzonym tłumikiem wydechu.