Blog

iPomocni.pl | Razem zbudujemy więcej / Blog  / Praca na wysokości: podstawy BHP
Praca na wysokości

Praca na wysokości: podstawy BHP

Praca na wysokości należy do szczególnie niebezpiecznych. Z tego względu należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa w tym zakresie. Kiedy właściwie należy mówić o pracy na wysokości? Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z póżn. zm., jest to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

Kto może pracować na wysokościach?

Do wykonywania pracy na wysokości, mogą zostać oddelegowani pracownicy, którzy posiadają odpowiednie orzeczenie lekarskie z brakiem przeciwwskazań do wykonywania pracy na wysokości. Ponadto pracownicy powinny ukończyć szkolenie z zakresu BHP oraz instruktaż stanowiskowy. Praca na wysokości jest niedozwolona bez odpowiednich środków ochrony indywidualnej, a przydzieleni do niej pracownicy, powinny zapoznać się z oceną ryzyka zawodowego na tym stanowisku.

Praca na wysokościach – obowiązki pracodawcy

Pracodawca powinien zapewnić bezpośredni nadzór nad pracownikami, wykonującymi prace na wysokościach. Powinien również zapewnić pracownikom wspomniane wcześniej środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej. Bardzo istotne jest, aby prace na wysokości nie zmuszały pracowników do wychylania się poza poręcz balustrady. Powinna ona zostać zamontowana w przypadku pracy na powierzchniach wzniesionych powyżej 1 metra nad poziomem podłogi lub ziemi. Jeżeli montaż wspomnianej balustrady jest niemożliwy, pracodawca ma obowiązek zapewnić stosowne środki bezpieczeństwa, chroniące pracowników przed upadkiem, np. szelki z linką bezpieczeństwa.