Blog

iPomocni.pl | Razem zbudujemy więcej / Blog  / Koronawirus a BHP i ocena ryzyka zawodowego

Koronawirus a BHP i ocena ryzyka zawodowego

Jakie niezbędne działania powinien podjąć przedsiębiorca w dobie koronawirusa, by dostosować się do sytuacji epidemiologicznej? Czy konieczne jest zaktualizowanie oceny ryzyka zawodowego? Czy aktualizacja może być ogólna dla wszystkich stanowisk pracy, czy dla każdego z osobna? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w naszym artykule. 

Rozporządzenie Ministra

Ponowna ocena ryzyka zawodowego w zakresie dotyczącym koronawirusa powinna być zaktualizowana w ciągu 30 dni od 28 grudnia 2020 r.  (Dz.U.2020 poz. 2234), w pozostałym zakresie powinna być zaktualizowana do dnia 20 listopada 2021 r. Jeśli jeszcze nie spełniliście tego obowiązku, radzimy jak najszybciej uzupełnić braki. Rozporządzenie obowiązuje bez względu na obecny stan epidemii w Polsce. 

Czy aktualizacja może być ogólna dla wszystkich stanowisk pracy, czy dla każdego z osobna?

Aktualizacja dotycząca zagrożenia zakażeniem SARS-COV-2 musi być przygotowana dla każdego stanowiska pracy oddzielnie.  Ocena ryzyka zawodowego powinna wziąć pod uwagę: 

  • intensywność kontaktów z innymi osobami na danym stanowisku lub w grupie stanowisk, biorąc pod rozwagę kontakty między pracownikami i osobami z zewnątrz, czyli petentami, kontrahentami, podwykonawcami itp., 
  • różne przedmioty, na przykład biurka, maszyny, narzędzia, z których korzysta więcej niż jedna osoba, 
  • korzystanie ze wspólnej przestrzeni, na przykład pomieszczeń sanitarnych, kącików socjalnych, kuchni, szatni, stołówki oraz ciągów komunikacyjnych.

Ocena i oszacowanie ryzyka zagrożenia w środowisku pracy

W celu dokonania prawidłowej oceny ryzyka zawodowego można wybrać jedną z kilku metod: 

  • wg polskiej normy PN-N-18002,
  • metody PHA, 
  • przy pomocy wskaźnika ryzyka (RISC SCORE), 
  • Analizy Bezpieczeństwa Pracy,
  • Grafu Ryzyka.

Obowiązki pracodawcy w związku z epidemią w Polsce i na świecie

Każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom środków ochrony osobistej oraz do zastosowania wszystkich dostępnych środków, jakie mogę eliminować lub zmniejszać niebezpieczeństwo zakażenia się koronawirusem, wykorzystując wszelkie dostępne osiągnięcia nauki i techniki. Warto tutaj zwrócić uwag na zapis, dotyczący osiągnięć nauki i techniki. Obowiązkiem pracodawcy jest korzystanie z najnowszych osiągnięć w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracownika. Dodatkowo w każdym zakładzie pracy należy przygotować odpowiednie procedury i wytyczne dotyczące ochrony pracowników przed ewentualnym zakażeniem SARS-CoV-19. Po dokonaniu ponownej oceny ryzyka pracodawca musi podjąć wszelkie niezbędne działania korygujące i (lub) zapobiegawcze, które zmniejszą lub zlikwidują niebezpieczeństwo zakażenia SARS-CoV-2.