Blog

iPomocni.pl | Razem zbudujemy więcej / Aktualności  / Małopolska Lokalnie! – dbajmy o bezpieczeństwo uchodźców w pracy.

Małopolska Lokalnie! – dbajmy o bezpieczeństwo uchodźców w pracy.

Kampania społeczna na ulicach Krakowa

Dzięki dofinansowaniu z Programu Małopolska Lokalnie we wrześniu na ulicach Krakowa można zobaczyć naszą kampanię społeczną!

Skierowaliśmy ją głównie do pracodawców zamieszkujących lub pracujących w Krakowie. Zwracamy uwagę na problem prawidłowego przygotowania pracowników będących uchodźcami do bezpiecznego wykonywania pracy. 

Pracownik powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz powinien odbyć instruktaż stanowiskowy w języku dla niego zrozumiałym.

Wciąż rosnąca liczba uchodźców wpływa na wzrost ilości przedsiębiorstw, które po raz pierwszy zatrudniają osoby nie posługujące się językiem polskim. 

Uchodźcy, podobnie jak imigranci, są pracownikami o zwiększonym ryzyku ulegania wypadkom przy pracy, ze względu na ograniczone umiejętności  posługiwania się językiem polskim, który jest językiem pracodawcy i środowiska pracy w Polsce.

Pracownik polskojęzyczny łatwo może przeczytać wszystkie wytyczne obowiązujące w przedsiębiorstwie, łatwo dotrze do instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, może również spytać pozostałych pracowników o bezpieczny sposób wykonywania pracy.

Niestety pracownik nie posługujący się językiem polskim na poziomie zaawansowanym, nie tylko nie ma takich możliwości, ale też może nie zareagować lub zareagować z opóźnieniem na ostrzeżenie o nagłym niebezpieczeństwie. 

To bardzo istotne z punktu widzenia jego bezpieczeństwa, szczególnie w pierwszym okresie zatrudnienia, gdy środowisko pracy i organizacja pracy są dla niego czymś nowym, niepodobnym do dotychczas znanych warunków pracy w jego ojczystym kraju. Należałoby także odpowiednio przeszkolić osoby, które współpracują z uchodźcą, by potrafiły skutecznie komunikować o wszystkich sprawach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Ważne jest więc nie tylko pierwsze obowiązkowe szkolenie, ale wprowadzenie całej kultury bezpieczeństwa, związanej z zatrudnieniem osoby posługującej się językiem polskim jako językiem obcym. Pracownik powinien wiedzieć, że w razie wątpliwości może otrzymać wsparcie pracodawcy, a także tłumacza, który zagwarantuje właściwą komunikację.

Zapraszamy do naszego artykułu o bezpieczeństwie pracy uchodźców na portalu NGO.PL