Blog

iPomocni.pl | Razem zbudujemy więcej / Blog  / Nowe technologie w służbie bezpieczeństwa w pracy
kamera-monitoring

Nowe technologie w służbie bezpieczeństwa w pracy

Im niebezpieczniejszą pracę wykonują pracownicy, tym potrzeba więcej zabezpieczeń przed możliwością i skutkami wypadku. A gdyby tak istniały zabezpieczenia przewidujące zagrożenie i uprzedzające przed nim?  Trochę się rozmarzyliśmy, ale nowe technologie i szybko rozwijające się startup-y z tego obszaru dają nam wielkie nadzieje. Ich możliwości są naprawdę imponujące. 

Co już teraz proponują nowe technologie w kwestii bezpieczeństwa?

Obecnie pracodawcy dzięki inteligentnym rozwiązaniom mogą otrzymać natychmiastowe powiadomienie o zaistniałym wypadku wraz z informacją, gdzie do niego doszło i ilu pracowników znajduje się w najbliższym sąsiedztwie z poszkodowanym. System potrafi także poinformować wyznaczone osoby, że pracownik jest w strefie zagrożenia i nie stosuje odpowiednich środków ochrony. Jednocześnie będzie przypominać pracownikowi o zastosowaniu tych zabezpieczeń. Może także przekazać informacje do centrali o nieodpowiednim zachowaniu pracownika, na przykład o skoku z rampy. 

Inwigilacja?

Niektórzy wzbraniają się przed takimi rozwiązaniami, wietrząc w nich rodzaj inwigilacji i mając poczucie utraty prywatności w pracy. Jednak trzeba tu zwrócić uwagę na to, iż systemy te skupiają się na zachowaniach dotyczących bezpieczeństwa, a te powinny podlegać kontroli pracodawcy, który odpowiada osobiście za bezpieczeństwo w pracy. Trzeba przyznać, że systemy te przy okazji dokonują szczegółowej analizy wydajności w pracy i przestojów, a to już może budzić niepokój. Ważne więc, aby były nie tylko rodzajem idealnego i bezdusznego kontrolera wykonywanej pracy, ale miały też za zadanie dbać o pracownika – przypominać mu o koniecznej przerwie w pracy, wskazaniu do posiłku regeneracyjnego czy o potrzebie uzupełnienia płynów w organizmie. Dopiero takie rozwiązania budują zaufanie i przekonują do ich stosowania. A są już dostępne w niektórych systemach. 

Inteligentne i bezpieczne maszyny i roboty

Obecnie na rynku funkcjonują systemy zwiększające bezpieczeństwo oraz przeciwdziałające awariom, które mogą stanowić źródło zagrożenia dla człowieka: 

  • Safe Move – ograniczający ruchy robota do ściśle wytyczonych obszarów, tzw. trójwymiarowych stref bezpieczeństwa,
  • Safe Operation – system monitorujący położenie robota i określający dwie osi główne w zrobotyzowanym stanowisku, zmniejszając zapotrzebowanie na miejsce pracy robota oraz pozwalając na niekolizyjną pracę maszyny i człowieka w pobliżu,
  • Dual Check Safety – system, który wyłącza zasilanie robota przez dwa niezależne kanały, które też w niezależny sposób kontrolują działanie robota, jego położenie i prędkość pracy, a reagują w przypadku odchyleń od wytyczonych obszarów działania,
  • Safety EYE – kamery bezpieczeństwa do trójwymiarowego nadzoru – wykrywa wtargnięcie obiektu na dany obszar, np. zagrożenia. 

Nowe materiały, tworzywa, kompozyty materiałowe i włókna.

Nowe technologie wpływają również na dynamikę odkrywanych nowych materiałów, które pozwalają na produkcję bezpieczniejszej i trwalszej oraz bardziej ergonomicznej odzieży ochronnej. Nowoczesne kompozyty materiałowe, włókna, tworzywa i inne materiały przenoszą branżę w coraz to nowe rejony.

Drony

Prawdziwą rewolucję przygotowało zastosowanie dronów w branży budowlanej. Obecnie drony w kilka godzin skanują laserowo kilkadziesiąt kilometrów drogi i dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu pozwalają ustalić wszelkie odstępstwa od projektu. Wcześniej taka analiza zajmowała wiele tygodni. Wykrycie takich rozbieżności z planem pomaga między innymi na zachowanie bezpieczeństwa oraz na redukcję kosztów związanych z poprawkami na późnym etapie prac. Można ich używać także do obserwacji postępu prac i pomiarów na wysokości bez narażania człowieka. Drony mają swój udział również w badaniach geodezyjnych i geologicznych.