Blog

iPomocni.pl | Razem zbudujemy więcej / Blog  / Praca zdalna a wypadek przy pracy
matka-z-dzieckiem

Praca zdalna a wypadek przy pracy

Od roku 2020 na podstawie specustawy tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 pracodawcy w Polsce mogą oddelegować pracownika do pracy zdalnej. Możliwość taką wprowadzono bez szczegółowych zasad, co budziło wiele wątpliwości co do bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kosztów ponoszonych przez pracownika.  Aktualnie trwają prace nad wprowadzeniem do Kodeksu pracy regulacji dotyczących pracy zdalnej. W lipcu tego roku ogłoszono projekt zmian. W proponowanych rozwiązaniach znalazły się też informacje, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Kontrola warunków pracy zdalnej

I tak pracodawca nadal będzie mógł przeprowadzić kontrolę w zakresie BHP w miejscu wykonywania pracy zdalnej ustalonym z pracodawcą i w godzinach pracy pracownika. Jeśli stwierdzi uchybiania w przestrzeganiu zasad i przepisów BHP, może wezwać pracownika do usunięcia tych uchybień albo może wycofać zgodę na pracę zdalną. Teoretycznie nie jest taka kontrola obowiązkowa, ale my zalecamy jej wykonanie tuż po oddelegowaniu pracownika do pracy zdalnej. Stanowi to dołożenie należytej staranności przez pracodawcę w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy jego pracownika. Pozwoli też na uniknięcie niespodzianek. 

Kto odpowiada za ergonomię miejsca pracy zdalnej?

To pracownik jest całkowicie odpowiedzialny za przygotowanie swojego miejsca pracy zdalnej pod kątem ergonomii. I nie sądźmy, że jest to coś łatwego. Ergonomia zależy od wielu czynników, którym należy się poważnie przyjrzeć organizując miejsce pracy. Dobrze by było, gdyby pracodawca omówił z pracownikiem szczerze tę kwestię i żeby obie strony były przekonane do właściwego przygotowania pracownika i miejsca pracy zdalnej.  

Jak powinno wyglądać jego stanowisko pracy zdalnej?

Obowiązkiem pracodawcy jest, aby jasno wytłumaczyć i zapisać w Regulaminie pracy zdalnej, jak określone stanowisko powinno być przygotowane w warunkach pracy zdalnej. Jeśli jednak pracownik nie jest w stanie sprostać wymaganiom w Regulaminie, wówczas ma obowiązek złożyć oświadczenie, w którym informuje o tym. Pracodawca wówczas nie może zmusić pracownika do pracy zdalnej. 

Wypadek przy pracy zdalnej

Tutaj brakuje bardzo szczegółowych wytycznych, jedyne co się pojawia, to że powołany zespół powypadkowmoże odstąpić od oględzin miejsca wypadku, jeśli otrzyma od poszkodowanego wystarczającą ilość dowodów i dokumentów, które jasno określają przyczyny wypadku. Jednak jeśli oględziny są niezbędne, wówczas ich termin ustalany jest z pracownikiem lub jego domownikami, gdy poszkodowany sam nie może ustalić terminu ze względu na stan zdrowia.