Blog

iPomocni.pl | Razem zbudujemy więcej / Blog  / Dofinansowanie z ZUS na prewencję wypadkową

Dofinansowanie z ZUS na prewencję wypadkową

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jak co roku ogłosi za kilka miesięcy konkurs na dofinansowanie poprawy warunków pracy BHP. Warto już teraz przyjrzeć się wymaganiom z poprzednich lat, gdyż właściwe przygotowanie wniosku wymaga dużej ilości czasu, którego zazwyczaj przedsiębiorcom brakuje. Ponieważ od ogłoszenia konkursu do ostatecznego terminu złożenia wniosku jest tylko 30 dni – koniecznie trzeba zacząć działać już, by zebrać wszystkie niezbędne dokumenty, zaświadczenia oraz analizy. 

Jak wysokie jest dofinansowanie?

Każdy przedsiębiorca zanim podejmie się wysiłku przygotowania wniosku, zadaje sobie pytanie, jaka jest szansa na otrzymanie pieniędzy? W zeszłym roku do 21 listopada zakwalifikowano ponad 1000 wniosków do dofinansowania, na złożonych prawie 1500. Niektórzy przedsiębiorcy starają się o nie kolejny raz, ale są też tacy, którzy otrzymają je po raz pierwszy.  Wysokość maksymalnego dofinansowania uzależniona jest od ilości osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Im mniejsze przedsiębiorstwo, tym większa liczba punktów! Punktowana jest również kategoria ryzyka, do jakiej należy przedsiębiorstwo, oczywiście im wyższa kategoria, tym więcej punktów i większe szanse na dofinansowanie. 

Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się na temat konkursu i możliwości fachowego przygotowania wniosku, zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety kontaktowej. 

Dofinansowanie do działań inwestycyjno-doradczych

Procent i wysokość dofinansowania, jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa, która określona jest na podstawie ilości zatrudnionych osób. Jeśli zatrudnionych jest: 

 • 1-9 osób, jest to  mikroprzedsiębiorstwo i może otrzymać 90% dofinansowania, maksymalnie 140 000 zł, 
 • 10-49 osób, jest to małe przedsiębiorstwo i może otrzymać 80% dofinansowania, maksymalnie 210 000 zł, 
 • 50-249 osób, jest to średnie przedsiębiorstwo i może otrzymać 60% dofinansowania, maksymalnie 340 000 zł 
 • pow. 250 osób, jest to   duże przedsiębiorstwo i może otrzymać 20% dofinansowania, maksymalnie 500 000 zł. 

Procent dofinansowania liczony jest od kosztów brutto zakupów, czyli wraz z VAT, gdyż jest on kosztem kwalifikowalnym. Można więc uznać, że maksymalne kwoty dofinansowań są kwotami brutto. 

Minimalna kwota dofinansowania, o jakie można się ubiegać to 5 000 zł. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu dotychczas podlegały działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych: 

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym; 
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym; 
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną; 
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza; 
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy; 
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego; 
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne; 
 • środki ochrony indywidualnej. 

Przykłady sprzętu kwalifikującego się do dofinansowania

 • Zakup i instalacja urządzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi: blokujących, zezwalających, sterujących podtrzymywanych, oburęcznego sterowania, czułych np.: na nacisk (np.: maty, listwy, krawędzie oraz pręty i linki do wyłączania), aktywnych optoelektronicznych (np.: kurtyny i promienie świetlne, skanery laserowe), sterujących krokowych, ograniczających.  
 • Zakup i instalacja osłon stałych i ruchomych niebezpiecznych stref maszyn i innych urządzeń technicznych np. nastawnych samoczynnie, blokujących, blokujących z ryglowaniem, sterujących, zamykających się samoczynnie stref niebezpiecznych maszyn i innych urządzeń technicznych.  
 • Zakup i instalacja do maszyn uzupełniających środków ochronnych (czyli realizujących funkcję zatrzymania awaryjnego) do odłączania i rozpraszania energii (np.: izolacyjnych odłączników całej maszyny lub jej określonych części od wszystkich źródeł zasilania z możliwością ich zamykania na klucz lub w inny sposób w położeniu odłączenia)  
 • Zakup i instalacja elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa. 
 •  Zakup i instalacja elektrycznych systemów oświetleniowych w celu zapewnienia zgodnych z aktualnymi normatywami parametrów oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy (bez ingerencji w wewnętrzny układ elektryczny opraw). 
 • Zakup i instalacja urządzeń służących wyłącznie ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów np. wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, schodołazy oraz urządzenia o udźwigu maksymalnym do 450 kg, np. wciągniki, żurawiki, wciągarki, suwnice, wyciągi towarowe (windy dekarskie), dźwigi towarowe małe (bez prawa wstępu osób do kabiny).  
 • Zakup i instalacja tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych chroniących przed hałasem.  
 • Zakup i instalacja urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach, np.: belki świetlne, sygnalizatory świetlne, akustyczno-optycznych  
 • Zakup i instalacja urządzeń i centrali klimatyzacyjnych pod warunkiem występowania przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźników mikroklimatu gorącego/zimnego na stanowiskach pracy spowodowanego emisją ciepła/zimna z maszyn i procesów technologicznych). sygnalizatorów stref występowania zagrożenia, takich jak: np.: strefy ruchu maszyn, miejsca awarii, wykopy, drogi wewnętrzne, zbiorniki. 
 • Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej i miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, dygestoria, komory laminarne, komory bezpiecznej pracy BSC, filtry, filtropochłaniacze, urządzenia do odpylania na sucho i na mokro, cyklony, elektrofiltry, wentylatory, czerpnie, wyrzutnie, klapy zwrotne i pożarowe, przepustnice, przewody i kształtki wentylacyjne, stoły do obróbki skrawaniem i spawania zintegrowane z urządzeniami i elementami miejscowej wentylacji i filtracji powietrza, urządzenia i elementy miejscowej wywiewnej wentylacji i filtracji powietrza ścian, kabin i komór lakierniczych, urządzenia wentylacji indywidualnej, itp.)  i inne.

To są przykładowe kategorie sprzętu, na który można otrzymać dofinansowanie.  

Uwaga: niektóre sprzęty mają też maksymalne kwoty dofinansowania.

Przykładowe korzyści dla przedsiębiorstwa

Przyjrzyjmy się na przykład zakupowi sprzętu i urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego, który może wpłynąć na zwiększenie możliwości całego przedsiębiorstwa. Dzięki zastosowaniu odpowiednich, wysokiej jakości urządzeń wspomagających podnoszenie i przenoszenie ładunków, można wyraźnie zmniejszyć obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego.  Szczególnie warto zająć się zakupem takich urządzeń, jeśli Państwa przedsiębiorstwo zatrudnia pracowników po 55 roku życia lub planuje to zrobić. Wówczas należy wziąć pod uwagę ich ograniczenia i odpowiednio wyposażyć stanowisko pracy. Pracownicy w tym wieku mają mniejszą siłę mięśniową, a pracodawca powinien dostosować stanowisko pracy do ich możliwości psychofizycznych. Oczywiście wpływ na możliwości ma również sam ciężar ładunku, wzrost pracownika, wysokość, na jaką i z jakiej ładunek ma być podniesiony oraz kształt ładunku i wiele innych czynników. Wszystkie te czynniki należy zbadać, by przygotować odpowiednio wniosek. Nie wystarczy ogólne stwierdzenie, że ładując samochód trzeba przenieść cały towar z półek w magazynie na pakę auta. Należy dokładnie wskazać, jakim przeciążeniom podlegają konkretni pracownicy na tym stanowisku pracy i jaki będzie mieć na te przeciążenia wpływ zakupiony dzięki dofinansowaniu sprzęt. Odpowiednie wyposażenie stanowiska pracy w sprzęt wspomagający może wpłynąć na ergonomię, a nawet bezpieczeństwo pracy, komfort wykonywania różnych czynności przez pracownika, a także zwiększyć możliwości całego przedsiębiorstwa. Jeśli pracownicy będą w stanie przenosić większe ciężary, przez dłuższą ilość czasu, wówczas zwiększą się przecież możliwości przedsiębiorstwa. Pomocą w przygotowaniu wniosku do ZUS służy wiele wyspecjalizowanych firm. My rekomendujemy takie, które uzależniają wysokość swoich zarobków od efektu współpracy z nimi.   Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się na temat konkursu i możliwości fachowego przygotowania wniosku, zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety kontaktowej.

Konsultacja merytoryczna tekstu: Marcel Galan, MGM Consulting, dziękujemy!  

 FOTO: Biznes zdjęcie utworzone przez senivpetro – pl.freepik.com