Blog

iPomocni.pl | Razem zbudujemy więcej / Blog  / Prace szczególnie niebezpieczne

Prace szczególnie niebezpieczne

Zapraszam na odcinek podcastu, dotyczący bezpośredniego nadzoru nad pracownikami wykonującymi prace szczególnie niebezpiecznych TUTAJ .

Katalog prac szczególnie niebezpiecznych jest wymieniony bezpośrednio w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w paragrafie 80 ust. 1. Zalicza się do nich prace wykonywane w kontakcie z niebezpiecznymi czynnikami, które mogą doprowadzić do urazu, czyli roboty: 

  • budowlane, 
  • rozbiórkowe, 
  • remontowe, 
  • montażowe (jeżeli odbywają się bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części), 

a także prace: 

  • w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych    przestrzeniach zamkniętych, 
  • przy użyciu materiałów niebezpiecznych, 
  • na wysokości. 

Uwaga: Ponadto pracodawca ma prawo sam uznać prowadzone w jego przedsiębiorstwie prace za szczególnie niebezpieczne.

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych

Pracodawca jest zobowiązany do bieżącego aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, jakie są wykonywane przez jego pracowników. Ponadto ważnym obowiązkiem jest przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego, który zawiera: 

  • imienny podział prac, 
  • opis technologii wykonywanej pracy z podziałem na kolejne etapy, 
  • omówienie wymogów bezpieczeństwa każdego z tych etapów. 

Tworząc taki wykaz należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak niebezpieczna atmosfera, ryzyko upadku z wysokości, ale także kubaturę obiektu, zastosowaną wentylację, wielkość wszelkiego rodzaju włazów, inne czynniki wpływające na możliwość szybkiej ewakuacji w razie zagrożenia, czynniki procesowe, jakie mogą pojawić się przy wykonywaniu tych prac w związku z nagłą zmianą pracy instalacji, a nawet liczbę osób pracujących jednocześnie. 

Procedury i zasady wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych

Należy przygotować procedury i zasady wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych w zakładzie. To zadanie warto powierzyć specjaliście ds. BHP, gdyż aby zrobić to prawidłowo, należy uwzględnić nie tylko prawo krajowe, lecz również wewnętrzne regulacje. Procedury te powinny być skonsultowane z zespołem pracowników, szczególnie z tymi pracownikami, których obowiązki związane są z wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych, ale nie tylko. Warto również wziąć pod uwagę zdanie firm, które współpracują z nami w obszarze wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych lub którym zlecamy częściowe ich wykonanie. 

Wdrożenie

Po ostatecznym opracowaniu procedur i zasad wykonywania prac, należy je przedstawić pracownikom. 

Wbrew pozorom, to jeden z najważniejszych elementów całej organizacji pracy przy pracach szczególnie niebezpiecznych. 

Jeśli pracownicy nie zrozumieją tych procedur i zasad, nie zapamiętają i nie zaakceptują, to nie będą ich stosować. Tylko wdrożone zasady bezpieczeństwa będą skutkować zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych prac. 

Aby przeprowadzić takie szkolenia i warsztaty z zasad wykonywania prac i procedur, należy zatrudnić doświadczonych trenerów i szkoleniowców, którzy potrafią w sposób zrozumiały i przekonujący je przeprowadzić. 

Jeśli zatrudniacie Państwo osoby nie polskojęzyczne warto zapoznać się z naszym artykułem o sposobach szkolenia osób, które w ograniczonym zakresie posługują się językiem polskim TUTAJ.

Uwaga: dostęp do miejsca, gdzie są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne mogą mieć tylko osoby upoważnione i odpowiednio przeszkolone. 

Kontrola i udoskonalanie

O bezpieczeństwo należy stale dbać, aby nie dochodziło do zaniedbań w jej obszarze oraz do rutyny, która jest równie niebezpieczna jak niedoświadczenie pracownika. Konieczne są stałe kontrole, przeprowadzane regularnie. Trzeba wychodzić z założenia, że system, który opracowaliśmy, procedury i zasady nie są doskonałe, a co za tym idzie, należy je ciągle udoskonalać. I oczywiście po każdym zdarzeniu (wypadku lub zdarzeniu potencjalnie wypadkowym) należy przeprowadzić gruntowną ponowną analizę przyczyn takiego zdarzenia oraz procedur i zasad wykonywania prac, by zniwelować możliwość ponownego wystąpienia zagrożenia. Dbanie o bezpieczeństwo jest więc ciągłym procesem, który zatacza koło i ciągle trzeba przechodzić przez wszystkie jego etapy.  

Zapraszam na odcinek podcastu, dotyczący bezpośredniego nadzoru nad pracownikami wykonującymi prace szczególnie niebezpiecznych TUTAJ . 

FOTO: LudzIe zdjęcie utworzone przez jcomp – pl.freepik.com