Blog

iPomocni.pl | Razem zbudujemy więcej / Blog  / Zatrudnienie osób obcojęzycznych a BHP

Zatrudnienie osób obcojęzycznych a BHP

Obowiązek pracodawcy

Obowiązkiem pracodawcy  zatrudniającego obcokrajowca jest przeprowadzenie wszystkich szkoleń w taki sposób, by były dla niego zrozumiałe. Wynika to z prostej zasady, o której często przypominamy, że pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo swoich pracowników, więc absolutnie logiczne i zrozumiałe jest, że powinien  odpowiednio przygotować pracownika do jego obowiązków. Podstawą dobrego przygotowania jest prawidłowa komunikacja z nim na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, a także organizacji pracy w przedsiębiorstwie. 

Na co zwrócić należy szczególną uwagę?

Obecnie wielu pracodawców zatrudnia uchodźców z Ukrainy, których jest w Polsce coraz więcej. Należy pamiętać o ich bezpieczeństwie, ale problemy, które za chwilę opiszemy, dotyczą zatrudniania każdego pracownika obcojęzycznego. 

  • Szkolenia BHP i stanowiskowe.

Wielu pracodawców zaprasza pracownika nie posługującego się językiem polskim w stopniu co najmniej dobrym na szkolenie BHP właśnie w tym języku. Jest to poważny błąd! Zalecamy albo wybór  szkolącego, który zna dobrze język ojczysty pracownika i może przeprowadzić szkolenie w tym języku, a także odpowiedzieć na wszystkie pytania i sprawdzić poziom zrozumienia szkolenia, albo zalecamy zatrudnienie podczas szkolenia tłumacza symultanicznego, który będzie dbał o właściwą komunikację. Nie zapominajmy też o przekazaniu nowemu pracownikowi oceny ryzyka stanowiskowego, najlepiej przetłumaczonego na jego ojczysty język. 

  • Obsługa maszyn i urządzeń.  

Większość urządzeń i maszyn ma instrukcję obsługi w wielu językach przygotowaną przez producenta. Jednak nie zastąpi to porządnego szkolenia stanowiskowego. Trzeba wziąć pod uwagę to, że pracownik, który dotychczas pracował za granicą w zupełnie innym środowisku pracy, nie zna zupełnie ani urządzeń i maszyn w naszym przedsiębiorstwie, ani nie zna zwyczajów czy zasad panujących podczas ich obsługi. Instrukcja obsługi nie powie im nic, na temat specyfiki tego konkretnego przedsiębiorstwa. To musi zrobić jego przełożony i tutaj naprawdę należy zastanowić się nad pomocą tłumacza. 

  • Kontakty z innymi pracownikami. 

Jeśli jest taka możliwość, warto oddać pod opiekę nowego pracownika pracownikowi z dłuższym stażem, jeśli ten posługuje się językiem ojczystym zatrudnionego  obcokrajowca i ma predyspozycje psychiczne i osobowościowe, do takiego wdrażania kogoś do pracy. Nie zawsze jest jednak taki pracownik w przedsiębiorstwie. Tak czy inaczej należy włączyć cały zespół we wdrażanie nowego pracownika i dbanie o jego bezpieczeństwo. Warto tu zwrócić uwagę na fakt, że w początkowym okresie będzie nie tylko on szczególnie narażony na wypadek przy pracy, ale również jego otoczenie, gdyż przez niewiedzę lub niezrozumienie szkoleń, może stworzyć niebezpieczeństwo dla innych osób. 

Ważne: w razie wypadku tego pracownika, a także gdy przyczynił się on lub spowodował wypadek, Państwowa Inspekcja Pracy może sprawdzić sposób przeszkolenia i przygotowania pracownika do jego obowiązków. W przypadku pracownika nie posługującego się biegle językiem polskim, może więc sprawdzić również, czy pracodawca zadbał o to, by szkolenia były naprawdę zrozumiałe dla nowo zatrudnionego.

FOTO: Drewno zdjęcie utworzone przez gpointstudio – pl.freepik.com