Blog

iPomocni.pl | Razem zbudujemy więcej / Blog  / Wypadek przy pracy – jakie są koszty pracodawcy ?
cierpiacy-mezczyzna

Wypadek przy pracy – jakie są koszty pracodawcy ?

Bezpieczeństwo jest naprawdę opłacalne dla pracodawcy. Koszty ponoszone w razie wypadku przy pracy dla wielu pracodawców są niewspółmiernie wysokie w porównaniu z kosztami profilaktyki i stosowania reguł bezpieczeństwa. Jakie są to koszty? Koszty straconego czasu pracy, utrata przychodów i straty majątku trwałego i obrotowego.  W roku 2008 Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu obliczyła koszty jednego wypadku przy pracy ponoszone przez pracodawcę: 

  • w zakładzie zatrudniającym do 5 pracowników wynoszą  12 000 zł; 
  • w zakładzie zatrudniającym 6-20 pracowników 19 000 zł; 
  • w zakładzie zatrudniającym 21-100 pracowników to 29 000 zł; 
  • w zakładzie zatrudniającym 101-250 pracowników to już 49 000 zł; 
  • w zakładzie zatrudniającym powyżej 250 pracowników to już 63 500 zł.

Nie ma tak precyzyjnych danych z tego roku, ale trzeba wziąć pod uwagę, jak wysoka jest inflacja i jak wzrosły w tym czasie zarobki pracowników. Koszty te mogą być dużo wyższe! Dodatkowo, jeśli to pracodawca  zawinił i przyczynił się do wypadku, poszkodowany może wystąpić na drogę cywilną i żądać odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne. Przy ciężkich lub śmiertelnych wypadkach koszt dla pracodawcy może być naprawdę wysoki i sięgać kilkuset tysięcy złotych. Niestety najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego w Gdańsku za pierwsze półrocze 2021 mówią o wzroście ilości wypadków przy pracy o ponad 13 % w porównaniu do pierwszego półrocza 2020 r., nastąpił również wzrost wypadków śmiertelnych.  Trend spadkowy z poprzedniego roku niestety się odwrócił. 

Warto przyjrzeć się bezpieczeństwu w firmie, zanim dojdzie do wypadku.  

Gorąco do tego namawiamy.