Blog

Bezpieczeństwo

Profilaktyka wypadków

Czy wiecie, że pierwszym pracodawcą, który założył w swoim zakładzie pracy Wydział Bezpieczeństwa,  był na przełomie XIX i XX wieku Henry Ford? Ale dopiero w 1978 r. została opracowana pierwsza metoda oceny zarządzania bezpieczeństwem, która do Polski dotarła prawie dwadzieścia lat później w 1997 r.  Jest to więc bardzo młoda branża, która jednak rozwija się dynamicznie i pozwala nam coraz lepiej planować zasady bezpieczeństwa obowiązujące w naszej firmie. W pierwszym półroczu 2021 r. w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła ilość wypadków przy pracy o ponad 13% i niestety wzrosła też liczba wypadków śmiertelnych. 

Aby zapewnić bezpieczeństwo w firmie, warto stosować następujące praktyki:

  1. Każda firma ma swoją specyfikę – architekturę budynku, lokalu, otoczenia, wyposażenie, maszyny,  a czasem nieprzewidywalne miejsce wykonywania pracy (na przykład w branży bodowy dróg i mostów lub w branży wydobywczej ). Im bardziej skomplikowana jest praca wykonywana w danej firmie, tym większe prawdopodobieństwo, że nie obędzie się bez porady specjalisty BHP, który po wizycie studyjnej i analizie wszystkich aspektów dotyczących bezpieczeństwa, zaproponuje niezbędne działania, by zapewnić wszystkim bezpieczeństwo.  
  2. Nawet po wizycie specjalisty BHP należy zachować czujność, szczególnie wobec zmieniających się okoliczności ( wezbrana rzeka w okolicy, porywisty wiatr, awaria maszyny itp.). Zmienne czynniki powinny znaleźć się na liście możliwych zagrożeń na danym stanowisku i powinny zostać przewidziane procedury postępowania, gdy się pojawią. Tak, żeby pracownicy nie musieli sami wymyślać sposobów zabezpieczenia siebie i mienia firmy. 
  3. Regularne przypominanie pracownikom o zasadach bezpieczeństwa. Tutaj też warto kierować się specyfiką działalności Państwa firmy. Jeśli pracownicy wykonują tylko prace biurowe – wystarczą zapewne tablice przypominające np. o konieczności wyłączania komputerów przed wyjściem lub wyjmowania suchymi rękoma wtyczki z kontaktu. Jednak jeśli pracownicy obsługują maszyny lub wykonują inne skomplikowane prace, powinni mieć regularne spotkania dotyczące bezpieczeństwa w pracy, które będą im przypominać o  różnych zagrożeniach na ich stanowisku pracy. 
  4. Warto w widocznych miejscach wywiesić informacje, co powinien pracownik zrobić widząc zagrożenie. Na takiej tablicy powinna znaleźć się informacja, gdzie jest najbliższa apteczka, kogo należy powiadomić i jakie kroki podjąć (np. wyłącznie maszyny, poinformowanie wszystkich współpracowników o zagrożeniu itp.) w przypadku zaobserwowania zagrożenia. Gdy coś się już złego dzieje, nie wszyscy zachowują zimną krew i taka instrukcja postępowania może bardzo usprawnić całą akcję. 
  5. Nie tolerujcie odstępstw od zasad bezpieczeństwa. To częsty powód wypadków przy pracy. Każdy jest odpowiedzialny za stosowanie zawsze wszystkich wdrożonych w firmie zasad dotyczących bezpieczeństwa. Pracownicy muszą wiedzieć o tym i nawzajem sprawdzać prawidłowe ich stosowanie. To gra do jednej bramki całego zespołu, a stawką jest nawet czyjeś życie.