Author: admin

iPomocni.pl | Razem zbudujemy więcej / Articles posted by admin

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest stosowanie przepisów i zasad BHP. Pracownik powinien je znać i poddawać się szkoleniom w ich zakresie. Warto zwrócić uwagę na to, że pracownik powinien aktywnie i skutecznie nabywać wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa w jego zakładzie pracy oraz na jego stanowisku pracy.  Oprócz znajomości zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz związanych z nimi przepisów, do obowiązków pracownika należy: wykonywanie pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, ...