Blog

iPomocni.pl | Razem zbudujemy więcej / Blog  / Wypadki przy pracy – statystyki za I kwartał 2020
wypadki przy pracy - statystyki I kwartał 2020

Wypadki przy pracy – statystyki za I kwartał 2020

Główny Urząd Statystyczny opublikował w czerwcu wstępne dane dotyczące wypadków przy pracy za I kwartał 2020 roku. Opierając się o te liczby, doszło w tym okresie do 14 140 wypadków przy pracy.  Jest o nieco ponad 10% mniej w porównaniu do I kwartału 2019 roku. Życie w tym czasie straciło 31 pracowników, a 63 osoby zostały ciężko poszkodowane. Zmniejszył się  ogólny wskaźnik wypadkowości (ilość osób poszkodowanych na 1000 pracujących) z 1,17 do 1,04. Do największej ilości wypadków doszło na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, a najmniej mazowieckiego. Branża górnicza i wydobywcza okazała się w tym okresie najbardziej niebezpieczna, a zaraz po niej sekcja gospodarowania ściekami i odpadami oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Przyczyny wypadków przy pracy w I kwartale 2020

Najczęstszym zdarzeniem powodującym wypadek przy pracy było zderzenie lub uderzenie w nieruchomy obiekt oraz obiekt w ruchu (w tym kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim lub chropowatym). Kolejne pod względem wypadkowości to obciążenie fizyczne lub psychiczne oraz uwięzienie lub zmiażdżenie. Nieprawidłowe zachowanie się pracownika stanowiło przyczynę 61% wypadków przy pracy w I kwartale 2020 roku. Najczęstsze uszkodzenia ciała obejmowały kończyny górne oraz dolne.