Dlaczego nie szukamy pomocy u specjalisty? Na początku tego artykułu chciałabym zwrócić uwagę na powszechną tendencję do unikania kontaktu z psychologami, psychoterapeutami i psychiatrami. To poważny problem, który skutkuje wieloletnim nieraz pogorszeniem funkcjonowania i obniżeniem jakości życia.  Dlaczego tak bardzo boimy się skorzystać z ich pomocy, bardziej niż z pomocy dentysty?  Strach przed społecznym wykluczeniem i łatką...

Ustawa o ochronie sygnalistów jeszcze nie weszła w życie, ale już budzi wiele emocji i obaw. Trudno nam się odnieść do niej, gdyż jej ostateczny kształt może się różnić od projektu, więc przyjrzymy się tylko pewnym aspektom tego projektu ustawy i Dyrektywy unijnej 2019/1937, którą mamy obowiązek wdrożyć 17 grudnia 2021 r. Sygnalizowanie o nieprawidłowościach i...

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) ma prawo wysłać swojego pracownika do zakładu pracy bez żadnego uprzedzenia o dowolnej porze dnia lub nocy. Inspektor pracy lub inny upoważniony pracownik PIP powinien okazać pracodawcy legitymację służbową potwierdzającą jego tożsamość i uprawnienia, a także upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Może być wydane przez Głównego Inspektora Pracy, jego zastępcę lub okręgowych inspektorów pracy i ich zastępców. Upoważnienie powinno...

Jakie niezbędne działania powinien podjąć przedsiębiorca w dobie koronawirusa, by dostosować się do sytuacji epidemiologicznej? Czy konieczne jest zaktualizowanie oceny ryzyka zawodowego? Czy aktualizacja może być ogólna dla wszystkich stanowisk pracy, czy dla każdego z osobna? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w naszym artykule. Rozporządzenie Ministra Ponowna ocena ryzyka zawodowego w zakresie dotyczącym koronawirusa powinna być...

Niestety od lat Państwowa Inspekcja Pracy informuje o wielu nieprawidłowościach dotyczących bezpieczeństwa pracy. W 2020 roku stwierdzono w 91 % firmach budowlanych nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa. Aż 77% kontrolowanych firm budowlanych nie zabezpieczało odpowiednio prac na wysokościach. Biorąc pod uwagę, że branża budowlana ma najwięcej śmiertelnych wypadków przy pracy, nie budzi to optymizmu. Wina pracodawcy Oddelegowanie zadań z zakresu BHP firmie zewnętrznej nie zmienia w żaden...

Od 30 września 2021 r. obowiązuje nowa międzynarodowa norma bezpieczeństwa ISO 45001. Zastąpiła ona dotychczas stosowane normy BS OHSAS 18001 oraz PN-N-18001. Nowa norma jest uniwersalna i może być stosowana przez każdą organizację bez względu na jej wielkość czy branżę.  Co odróżnia ją od poprzednio stosowanych norm? Po pierwsze norma ta jest dostosowana do innych systemów zarządzania: np. do ISO 9001 albo ISO 14001.  Ponadto nastawiona jest na...

Bezpieczeństwo jest naprawdę opłacalne dla pracodawcy. Koszty ponoszone w razie wypadku przy pracy dla wielu pracodawców są niewspółmiernie wysokie w porównaniu z kosztami profilaktyki i stosowania reguł bezpieczeństwa. Jakie są to koszty? Koszty straconego czasu pracy, utrata przychodów i straty majątku trwałego i obrotowego.  W roku 2008 Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu obliczyła koszty jednego wypadku przy pracy ponoszone przez pracodawcę: w...

Profilaktyka wypadków Czy wiecie, że pierwszym pracodawcą, który założył w swoim zakładzie pracy Wydział Bezpieczeństwa,  był na przełomie XIX i XX wieku Henry Ford? Ale dopiero w 1978 r. została opracowana pierwsza metoda oceny zarządzania bezpieczeństwem, która do Polski dotarła prawie dwadzieścia lat później w 1997 r.  Jest to więc bardzo młoda branża, która jednak rozwija się dynamicznie i pozwala nam coraz lepiej planować...

Obowiązek dokonania oceny ryzyka zawodowego został wprowadzony ponad 20 lat temu. Można ją przygotować posługując się kilkoma metodami: RISC SCORE, PHA, JSA FMEA. Jednak należy pamiętać, że od 30 września 2021 r obowiązuje nowa norma bezpieczeństwa ISO 45001 ( więcej o nowej normie TUTAJ  https://ipomocni.pl/nowa-norma-bezpieczenstwa-iso-45001/ ). Na czym polega ocena ryzyka? W dużym uproszczeniu pracodawca powinien dokładnie sprawdzić i przeanalizować całe środowisko pracy i otoczenie zakładu pracy,...

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest stosowanie przepisów i zasad BHP. Pracownik powinien je znać i poddawać się szkoleniom w ich zakresie. Warto zwrócić uwagę na to, że pracownik powinien aktywnie i skutecznie nabywać wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa w jego zakładzie pracy oraz na jego stanowisku pracy.  Oprócz znajomości zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz związanych z nimi przepisów, do obowiązków pracownika należy: wykonywanie pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, ...