Im niebezpieczniejszą pracę wykonują pracownicy, tym potrzeba więcej zabezpieczeń przed możliwością i skutkami wypadku. A gdyby tak istniały zabezpieczenia przewidujące zagrożenie i uprzedzające przed nim?  Trochę się rozmarzyliśmy, ale nowe technologie i szybko rozwijające się startup-y z tego obszaru dają nam wielkie nadzieje. Ich możliwości są naprawdę imponujące. Co już teraz proponują nowe technologie w kwestii bezpieczeństwa? Obecnie pracodawcy dzięki inteligentnym rozwiązaniom mogą otrzymać natychmiastowe...

Jakie świadczenia przysługują ofierze wypadku przy pracy i jej rodzinie?   Zasiłek chorobowy Na szczęście ustawodawca nie pomniejsza wynagrodzenia pracownika, który przebywa na L-4 w związku z wypadkiem przy pracy, ale tylko w takiej sytuacji, gdy pracownik nie przyczynił się do powstania zdarzenia. Zasiłek wypłacany jest przez maksymalnie 182 dni.  Jeśli pracownik nadal jest niezdolny do pracy, może otrzymać na kolejne 12 miesięcy świadczenie...

Korzyści pracodawcy zatrudniającego osobę z niepełnosprawnością. Jeśli pracownik ma orzeczenie o niepełnosprawności, pracodawca może spodziewać się dofinansowania z PRFON do miesięcznego wynagrodzenia pracownika.  Przysługuje on pracodawcy, który: zatrudnia do 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty bez dodatkowych warunków lub zatrudnia minimum 6% osób z orzeczeniem o niepełnosprawności jeśli liczba zatrudnionych osób przekracza 25 lub prowadzi zakład pracy chronionej.  Wysokość miesięcznego dofinansowania do...

Transport medyczny, inaczej zwany sanitarnym, dedykowany jest osobom chorym z problemami w samodzielnym poruszaniu się, które nie są w stanie same dotrzeć do szpitala, do lekarza specjalisty, na badania albo zabiegi. Z wnioskiem o taki transport występuje pacjent, członek jego rodziny lub opiekun prawny. Musi on zostać potwierdzony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Lekarz wyznacza też podmiot, który powinien zrealizować ten transport.   Transport...

Każdy, kto znajduje się w miejscu wypadku musi udzielić pierwszej pomocy. Nie ma wymówek – jeśli widzimy osobę poszkodowaną w wypadku, naszym obowiązkiem jest udzielenie pierwszej pomocy i wezwanie służb medycznych, jeśli jest taka potrzeba. Tylko w sytuacji zagrożenia własnego bezpieczeństwa możemy nie podjąć czynności ratunkowych.  Za nieudzielenie pomocy można spodziewać się kary pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli...

Od roku 2020 na podstawie specustawy tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 pracodawcy w Polsce mogą oddelegować pracownika do pracy zdalnej. Możliwość taką wprowadzono bez szczegółowych zasad, co budziło wiele wątpliwości co do bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kosztów ponoszonych przez pracownika.  Aktualnie trwają prace nad wprowadzeniem do Kodeksu pracy regulacji dotyczących pracy zdalnej. W lipcu tego roku ogłoszono projekt zmian. W proponowanych rozwiązaniach znalazły się...

Od prawidłowego postępowania tuż po wypadku przy pracy zależy możliwość ustalenia prawdziwych przyczyn jego powstania. Dlatego wszyscy – i pracownicy i pracodawca – powinni dokładnie wiedzieć w jakiej kolejności i jakie działania powinni podjąć. Pierwsza pomoc Oczywiście pierwszym działaniem po wypadku jest ustalenie, jakie są obrażenia u ofiar wypadku i czy trzeba im udzielić pomocy. Każda osoba,...

Orzeczenie lekarza orzecznika i komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby otrzymać z ZUS-u uprawnienia do świadczeń, należy najpierw postarać się o orzeczenie o niezdolności do pracy. Orzeczenie wydają w I instancji lekarz orzecznik, a w II instancji komisja lekarska. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie wniosku o świadczenie rentowe. Świadczenie takie możesz otrzymać, gdy zostanie orzeczona niezdolność całkowita lub częściowa do pracy lub do samodzielnej...

Co robić, gdy zdrowie po wypadku przy pracy zostało poważnie nadszarpnięte i nie pozwala nam normalnie funkcjonować? Oprócz działań prozdrowotnych, takich jak leczenie i rehabilitacja, warto również postarać się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Lista korzyści, jakie możemy mieć, posiadając takie orzeczenie jest długa a cała procedura jest całkowicie bezpłatna. Gdzie mogę złożyć dokumenty? Przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności związane jest z miejscem zamieszkania...