Pracodawca

Bezpieczeństwo jest naprawdę opłacalne dla pracodawcy. Koszty ponoszone w razie wypadku przy pracy dla wielu pracodawców są niewspółmiernie wysokie w porównaniu z kosztami profilaktyki i stosowania reguł bezpieczeństwa. Jakie są to koszty? Koszty straconego czasu pracy, utrata przychodów i straty majątku trwałego i obrotowego.  W roku 2008 Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu obliczyła koszty jednego wypadku przy pracy ponoszone przez pracodawcę: w...

Profilaktyka wypadków Czy wiecie, że pierwszym pracodawcą, który założył w swoim zakładzie pracy Wydział Bezpieczeństwa,  był na przełomie XIX i XX wieku Henry Ford? Ale dopiero w 1978 r. została opracowana pierwsza metoda oceny zarządzania bezpieczeństwem, która do Polski dotarła prawie dwadzieścia lat później w 1997 r.  Jest to więc bardzo młoda branża, która jednak rozwija się dynamicznie i pozwala nam coraz lepiej planować...

Im niebezpieczniejszą pracę wykonują pracownicy, tym potrzeba więcej zabezpieczeń przed możliwością i skutkami wypadku. A gdyby tak istniały zabezpieczenia przewidujące zagrożenie i uprzedzające przed nim?  Trochę się rozmarzyliśmy, ale nowe technologie i szybko rozwijające się startup-y z tego obszaru dają nam wielkie nadzieje. Ich możliwości są naprawdę imponujące. Co już teraz proponują nowe technologie w kwestii bezpieczeństwa? Obecnie pracodawcy dzięki inteligentnym rozwiązaniom mogą otrzymać natychmiastowe...

Korzyści pracodawcy zatrudniającego osobę z niepełnosprawnością. Jeśli pracownik ma orzeczenie o niepełnosprawności, pracodawca może spodziewać się dofinansowania z PRFON do miesięcznego wynagrodzenia pracownika.  Przysługuje on pracodawcy, który: zatrudnia do 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty bez dodatkowych warunków lub zatrudnia minimum 6% osób z orzeczeniem o niepełnosprawności jeśli liczba zatrudnionych osób przekracza 25 lub prowadzi zakład pracy chronionej.  Wysokość miesięcznego dofinansowania do...

Od roku 2020 na podstawie specustawy tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 pracodawcy w Polsce mogą oddelegować pracownika do pracy zdalnej. Możliwość taką wprowadzono bez szczegółowych zasad, co budziło wiele wątpliwości co do bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kosztów ponoszonych przez pracownika.  Aktualnie trwają prace nad wprowadzeniem do Kodeksu pracy regulacji dotyczących pracy zdalnej. W lipcu tego roku ogłoszono projekt zmian. W proponowanych rozwiązaniach znalazły się...

Od prawidłowego postępowania tuż po wypadku przy pracy zależy możliwość ustalenia prawdziwych przyczyn jego powstania. Dlatego wszyscy – i pracownicy i pracodawca – powinni dokładnie wiedzieć w jakiej kolejności i jakie działania powinni podjąć. Pierwsza pomoc Oczywiście pierwszym działaniem po wypadku jest ustalenie, jakie są obrażenia u ofiar wypadku i czy trzeba im udzielić pomocy. Każda osoba,...

Place budów to częste miejsce wypadków przy pracy. Nic więc dziwnego, że bezpieczeństwo w tym miejscu powinno należeć do szczególnych priorytetów kadry kierowniczej oraz samych pracowników. Jakie więc zasady bezpieczeństwa na budowie obecnie obowiązują w polskim prawie? Ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w I kwartale 2020 roku doszło do 733 wypadków na budowach, w tym...